Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

faumakso
09:47
0895 30f1 500
Reposted fromfungi fungi viaJapko Japko
faumakso
09:46
6866 7012
Reposted fromfungi fungi viasummerfreeze summerfreeze
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

July 09 2015

faumakso
20:29
5756 d19b 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaJapko Japko
faumakso
08:48
8036 f0eb 500
Reposted fromnwojski nwojski viaJapko Japko
faumakso
08:47
1173 6b9d

July 08 2015

faumakso
12:48
7481 139e 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viajuniper juniper
faumakso
12:39
Reposted fromonionrings onionrings
faumakso
12:36
Reposted fromonionrings onionrings viazelbekon zelbekon

July 06 2015

faumakso
17:07
5329 88c4 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
faumakso
17:07
5337 81e9 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
faumakso
17:05
6258 304a
Reposted fromniggertits niggertits viaqbshtall qbshtall

July 04 2015

faumakso
09:53
4396 5e3c
Reposted frompicoviny picoviny viaorangeugarte orangeugarte
faumakso
09:32
5816 ee17 500
Reposted fromFate46 Fate46 viafretka fretka
faumakso
09:05
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viancms ncms
faumakso
09:03
0074 4584 500
Reposted fromjottos jottos viaFate46 Fate46
faumakso
08:41
6826 e749 500
Reposted fromfungi fungi viajuniper juniper

July 03 2015

faumakso
17:48
5641 734f
Reposted fromDuo Duo viaonionrings onionrings
faumakso
17:44
1220 fb1b 500
Reposted fromtailgunner tailgunner viaJapko Japko
faumakso
17:41
6436 b2be 500
Reposted fromfungi fungi viabardzosmaczny bardzosmaczny
faumakso
17:28
8110 f59d
Reposted fromzelbekon zelbekon viabardzosmaczny bardzosmaczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...